top of page

Kwijtschelding ?

Als bij aanvang van het proces door de bank is bevestigd dat de woning niet kan worden behouden en de woning vervolgens door onze NVM-makelaar wordt verkocht zal de woning door een door de bank aan te wijzen makelaar worden getaxeerd.

Op basis van deze taxatie kan de bank beoordelen of de woning voor een marktconforme prijs is verkocht.

Als dit inderdaad het geval is, en dat is bij onze NVM-makelaar steeds het geval geweest, zal de bank bevestigen dat de woning bij de notaris wordt vrijgegeven tegen ontvangst van de koopsom onder aftrek van de gebruikelijke kosten, waaronder de courtage van onze NVM-makelaar en notariskosten.

Daarna draagt de bank het dossier over de restschuld over aan Nationale Hypotheek Garantie (NHG) die zal beoordelen of de verkoop conform de geldende regels heeft plaats gevonden.

Als dit inderdaad het geval is, en dat is bij onze NVM-makelaar steeds het geval geweest, zal NHG schriftelijk aan u bevestigen dat de restschuld wordt kwijtgescholden. Deze bevestiging ontvangt u doorgaans binnen ca. 6 weken na de eigendomsoverdracht.

Wij werken door geheel Nederland.

Bekijk hier onze resultaten.

Vraag gerust een gratis en vrijblijvend intakegesprek aan.

Waarom voor ons kiezen?

U betaalt bij ons geen eigen bijdrage en al onze kwijtscheldingszaken zijn geslaagd.

Het verkopen van een woning met restschuld vereist van de makelaar naast verkoopkennis ook een gedegen kennis en ervaring van de NHG-regeling.

Onze NVM-makelaar beschikt over een jarenlange ervaring met NHG-verkopen waarbij alle aanvaarde verkoopopdrachten daadwerkelijk hebben geresulteerd in kwijtschelding van de restschuld.

Wij werken door geheel Nederland.

Bekijk hier onze resultaten.

Vraag gerust een gratis en vrijblijvend intakegesprek aan.

bottom of page